ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายสวยงาม “ที่..มช.”

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 12th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดภาพถ่ายที่มช.

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสวยงาม ในโครงการ “มช. ร่มแดนช้าง” ปีที่ 2 (พ.ศ. 2558-2559) หัวข้อ “ที่..มช.” เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอมุมมองความประทับใจด้านสถานที่ บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านภาพถ่าย รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยจะมีภาพถ่ายที่สวยงาม มีคุณค่าสามารถนำมาเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบด้วย ทั้งนี้เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเงินรางวัลสำหรับภาพที่ชนะการประกวดพร้อมเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทประชาชนทั่วไป 2.ประเภทนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ส่งได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ โดยภาพที่จะส่งเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น ได้แก่ ฝั่งสวนดอก สวนสัก ไร่แม่เหียะ ศูนย์การศึกษา มช. (หริภุญไชย และสมุทรสาคร) และจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดๆ หรือเผยแพร่ที่สื่ออื่นมาก่อน รวมทั้งสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Twitter เป็นภาพที่อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด โดยสามารถปรับแต่งเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้ เช่น การปรับแสง สี เงา น้ำหนักภาพ ลบฝุ่นหรือลดขนาดภาพ (CROP) แต่องค์ประกอบของภาพจะต้องเป็นองค์ประกอบภาพถ่ายจริงจากสถานที่จริงเท่านั้น
สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นใดที่มีขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล โดยบันทึกลงแผ่น CD/DVD แล้วจัดส่งเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น พร้อมทั้งแนบไฟล์ต้นฉบับ (RAW File หรือไฟล์ JPEG ที่ไม่ผ่านการปรับแต่งใดๆ) มาพร้อมกัน และ ระบุชื่อ –สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยเริ่มส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสวยงามในโครงการ “มช. ร่มแดนช้าง” ปีที่ 2 (พ.ศ. 2558-2559) หัวข้อ “ที่..มช.”สามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์www.prcmu.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0- 5394-1301 ,0-5394-4444

แท็ก คำค้นหา