ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่”

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 14th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

AW_posterชม_create

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีออกข่วง “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  ร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดสร้างตราไปรษณียากร ในวาระครบ 60 รอบนักษัตร หรือ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานจะมีรีวิว “แสตมป์เมื่อตะวาแห่งนครเชียงใหม่”และแสตมป์จังหวัดอื่นๆ โดยไปรษณีย์ไทย กิจกรรมเวทีออกข่วง “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่” โดย พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ รศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.สมโชติ อ๋องสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ล้านนา โดยมี ผศ.ลิปิกร มาแก้ว  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดสร้างตราไปรษณียากรในวาระครบ 60 รอบนักษัตร หรือ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2559

สำหรับพิธีเปิดงานจัดขึ้นเวลา 13.30 น. โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวเปิดเวที

แท็ก คำค้นหา