ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับการจัดการมาตรฐานฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งสู่สากล

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 13th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_4603DSC_4665

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับการจัดการมาตรฐานฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งสู่สากล โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ร่วมการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ COLOSS ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารีฮิลล์ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แท็ก คำค้นหา