ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ”

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 28th, 2017, หมวด Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ”

GOP ทำดีเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติดโลก

คุณไพรัช ใหม่ชมภู (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” 1 ในกิจกรรมสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดใน  “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560” โดยมี คุณกิตติบูรณ์ สุมันตกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมปรารถนา พรหมลังกา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อว้นที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา