ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงรายจัดประกวดการออกแบบผ้าทอผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 20th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการแต่งกายผ้าทอ/ผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี 2563 ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ โดยการนำของ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นางนาถยิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานนี้ด้วย


    โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสนใจส่งงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 65 ผลงาน ของแต่ละชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย และยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าร่วมจัดบูธขาย ผ้าปัก ผ้าทอ ในงานกว่า 30 บูธ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านผ้าทอผ้าปัก และการสาธิต การออกร้านจำหน่ายผ้าทอผ้าปักจากผู้ประกอบการ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดที่มาร่วมประกวด การประกวดออกแบบการแต่งกายผ้าทอผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีการต่อยอดในความคิดสร้างสรรค์การผลิตผลงานและเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าทอผ้าปักของจังหวัดเชียงราย โดยผ่านกิจกรรมการประกวดและออกแบบการแต่งกายผ้าทอผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการผ้าทอ และต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น


     สำหรับรางวัลการประกวด 
-รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร -รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 13,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร -รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร -รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร      โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบการแต่งกายผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้ผ้าไทย ผ้าถิ่น  ความประณีตและความซับซ้อนของลวดลาย การเลือกใช้วัสดุและโทนสี ที่สามารถตัดเย็บสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน  ความสวยงาม ความกลมกลืนและลงตัว เมื่อผู้แสดงแบบหรือหุ่น สวมใส่ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย20/08/63

แท็ก คำค้นหา