ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย นำคณะร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบวัดป่าแดงมหาวิหารเชิงดอยสุเทพ

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 3rd, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

คืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย นำคณะร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบวัดป่าแดงมหาวิหารเชิงดอยสุเทพ นับเป็นกิจกรรมแรกของปี หลังจากเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 จนผ่อนคลายแล้วเมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ที่ลานพระพุทธสิริมงคลชัย (โพธิ์ลังกา) วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1 เจ้าอาวาส ร่วมกับนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะช่างฟ้อนตำบลสุเทพ และชาวตำบลสุเทพให้การต้อนรับ  ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกลุ่มวีกรุ๊ป  V group บิซิเนสพาร์ค ในฐานะประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในฐานะกรรมการเลขานุการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ประกอบด้วย รศ.จีระสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, รศ.ประวิทย์ พุทธานนท์, ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์, ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล, ผศ.ประสิทธิ์ โนรี,  เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่, น.ส.ทัศนีย์ ยะจา ดร.ญาณินท์ คุณา อ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา ผู้ประสานงาน, อาจารย์ บุคลากร-นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นำกล้าพันธุ์กล้วยไม้ไทยมาออกกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนั้น คณะตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่, อ.เพ็ญศรี วรภู ร้านปลากะพงแม่เหียะชาวตำบลสุเทพ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชาวสุเทพร่วมใจ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่วัดป่าแดงมหาวิหาร  

จากนั้น ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับ และเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 กล่าวสัมโมทนียกถา เปิดโครงการ“ชาวสุเทพร่วมใจ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ มีการมอบหนังสือ  “ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย” (Beautiful Life and Thai Orchids)เล่มแรกของมูลนิธิฯ ซึ่งรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้ไทยถึง 114 ชนิดให้แก่ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ พร้อมแจกกล้าพันธุ์กล้วยไม้ไทย 5 สายพันธุ์ คือ สายไหม, เอื้องผึ้ง,ช้างน้าว, เอื้องจำปา และเอื้องสามปอยอย่างละ 200 ต้นรวมเป็น 1,000 ต้น พร้อมสาธิตวิธีการติดกล้วยไม้กับต้นไม้รอบบริเวณวัดพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อปี 2542 ในสภาพวัดที่มีความแห้งแล้งกันดาร ได้ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านหลังมอ และเทศบาลตำบลสุเทพ ฟื้นฟูพัฒนาให้มีต้นไม้ และน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” มาทำให้วัดมีความร่มรื่น การที่มูลนิธิกล้วยไม้ไทยมาดำเนินการปล่อยคืนกล้วยไม้ไทยแท้ครั้งนี้ จึงขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหวังที่จะร่วมมือกันทำให้กล้วยไม้พันธุ์ไทย พันธุ์พื้นเมืองเหนือได้กลับคืนสู่ถิ่นธรรมชาติ จึงขอให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมได้กลับมาดูแลต่อไปด้าน

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ กล่าวว่า มูลนิธิกล้วยไม้ไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกิดขึ้นตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ดำเนินการเพาะเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่เกรงจะสูญพันธุ์มากว่า 18 ปีแล้ว ได้ทำโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์กว่า 200,000 ต้น ทั้งการคืนสู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/อุทยานแห่งชาติ และต่อมาได้นำคืนบริเวณวัดป่าหรือใกล้เขตป่า ซึ่งมีผู้ดูแลหรือดูแลได้สะดวก เช่น ครั้งก่อนหน้านี้ ได้คืนกล้วยไม้ไทยที่วัดเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่ ตามตำนานพระนางจามเทวีชื่นชอบกล้วยไม้เอื้องแซะ ขุนหลวงได้นำไปถวายเป็นบรรณาการ การปล่อยกล้วยไม้ที่บ้านเมืองก๊ะจึงเป็นเอื้องแซะทั้งหมด 1,000 ต้น สำหรับการคืนกล้วยไม้ไทยฯครั้งต่อไปกำหนดจัดที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

แท็ก คำค้นหา