ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทุกข์ของชาวบ้านหมู่บ้านคุ้มนครพิงค์

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 17th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้

Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4

ชาวบ้านหมู่บ้านคุ้มนครพิงค์กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน หลังกองบิน 41 ซอย 2 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้กับบ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งแต่การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่-ประตูทางเข้ากองบิน 41 แล้วเสร็จ ทำให้แนวถนนดังกล่าวสูงกว่าถนนภายในหมู่บ้าน โดยปกติการระบายน้ำในถนนสนามบินเก่าจากหน้าตลาดต้นพยอมจะไหลผ่านทางเข้าหมู่บ้านนครพิงค์แต่เมื่อมีการสร้างถนนขึ้นดังกล่าวทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ทั้งหมดส่งผลให้น้ำท่วมขังเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก ได้ร้องเรียนไปยังแขวงศรีวิชัยแต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงเรียนขอความกรุณาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ออกสื่อเพื่อจะเป็นผลให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้    ฝากไปถึงท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมือง   ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ด้วย

รายชื่อผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวดังต่อไปนี้

 1. นายโอฬาริก ศรีวงศ์
 2. นายวัทธิกร งามธนกิจจา
 3. นายประยุทธ กฤษณพันธ์
 4. น.อ.จำลอง ธัญน้อม
 5. ยงยุทธ ทันรงค์ 56/57
 6. ณิชมน อนุวงศ์ 56/65
 7. นายณัฐพล กิจพิทักษ์ 56/79
 8. นายนครินทร์น เชิดชู 56/79
 9. นางสาวสุพรรษา เหมือนคล้าย 56/79
 10. นายอรรถชัย วงศ์ชัย 56/79
 11. นางสาวเกณิกา จันจินะ 56/79
 12. เสถียรพงษ์ ยอดนิล 56/81
 13. นายนัฐศิลป์ ชัยวิศิษฎ์ 56/84
 14. ทวี ฉัมมาลี 56/111
 15. ประเนือง บุบผาดา 56/130
 16. เตือนใจ สุงคาสิทธิ์ 56/134

แท็ก คำค้นหา