ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ นำหน่วยงานภาคราชการ ททท.และภาคเอกชน พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพหลังเกิดไฟป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 22nd, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกฯ นำหน่วยงานภาคราชการ ททท.และภาคเอกชน พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพหลังเกิดไฟป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เชียงใหม่ พร้อมประชุมถอดบทเรียนไฟป่าภาคเหนือปีนี้ หวังแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนให้ 9 จว.เหนือตั้งชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้าน ดึงคนเผาป่ามาเป็นเครือข่าย ขณะที่ภาครัฐ และเอกชนผนึกกำลังร่วมปลูกป่าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน Climate Festival มี นักเขียนชื่อดัง ฌอน บูรณะหิรัญ และกลุ่มจิตอาสา ลงพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าด้วยเมื่อสายวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ป่าเชิงดอยสุเทพด้านเหนือห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะคณะทำงานโครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” ที่มาจุดประกาย เริ่มต้นที่เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมุ่งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ซึ่งมีนักเขียนชื่อดัง ฌอน บูรณะหิรัญ และกลุ่มจิตอาสา Climate มาร่วมจำนวนมากรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคต และเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคน และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบกล้าไม้มีค่าให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำร่องการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าในพื้นที่ของตน หลังจากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง ต้นประดู่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าดอยสุเทพ ที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ในวันนี้(21 พ.ค. 2563)เช่นกัน


–ทางด้านนักคิด นักเขียนชื่อดัง “ฌอน” ร่วมงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Festival กล่าวว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเทียวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival ตอน “พลังเหนือ ธรรมชาติ” โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการผนึกกำลังจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ชนเผ่า ชุมชน ประเทศและโลก เพื่อการนำพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Lifestyle และ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกๆที่ ที่มีโอกาสเพื่อดูดซับคาร์บอนที่แต่ละคนใช้ในแต่ละปีให้หมดสิ้นไป และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม–

-ทีมงานโครงการเผยว่าโครงการฯ มีเป้าหมายให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย แต่ละบุคคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Zero Emission ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลสภาพภูมิอากาศเกิดจากการผนึกกำลังกันของหลากหลายภาคส่วนได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ชนเผ่าปกาเกอะญอแห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 โดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่และยังมีภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ ได้แก่บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัด นำรถยนต์ Nissan Leaf รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อรับส่งสื่อมวลชน และจิตอาสาที่มาร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย—

โครงการนี้เป็นเทศกาลที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย. ปัจจุบัน วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาจากขยะพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากฝุ่นละอองและจากการเผาป่าที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ”จึงเริ่มต้นที่เชียงใหม่เพื่อรณรงค์วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงานนี้นอกจากการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มาเป็นรูปแบบคาร์บอนต่ำแล้ว ยังมีกิจกรรมหารายได้ไปช่วยเหลือมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา