ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบ้านให้แก่ครอบครัวของนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 7th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบ้านให้แก่ครอบครัวของนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พ.ค. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปไปปฏิบัติภารกิจมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ตามที่นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ทูลเกล้าทูลฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทุนการศึกษา เนื่องจากมีสภาพความเป็นอยู่ลำบาก โดยอาศัยอยู่กับแม่ คือ นาง กนกพร ทองสุกงาม อายุ 49 ปี ซึ่งมีปัญหาสุขภาพทำงานหนักไม่ได้ ปัจจุบันทำงานรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน มีพี่ชายคือนายธีระ ทองสุกงาม อายุ 20 ปี ป่วยเป็นโรคระบบขับถ่าย โรคกระเพาะปัสสาวะพิการ โรคไต และโรคโลหิตจาง ปัจจุบันต้องถ่ายปัสสาวะทางท่อสายยาง และหลานชายอีก 2 คน ประกอบด้วย เด็กชายธนพล ทองสุกงาม อายุ 15 ปี และเด็กชายบุญฤทธิ์ ทองสุกงาม อายุ 9 ปี ซึ่งที่อยู่อาศัยเดิมถูกญาตินำเอาไปจำนองกับธนาคาร แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงถูกศาลพิพากษาให้ออกจากที่อยู่อาศัย และครอบครัวมีรายได้น้อยไม่สามารถรับภาระจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ จึงได้ตัดสินใจทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา


โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาแก่ครอบครัว นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประสานการให้ช่วยความช่วยเหลือด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานเอกชนให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่บุคคลในครอบครัว ให้สามารถยังชีพได้
ต่อมาภายหลัง สำนักงานองคมนตรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางสาวทราวดี กาพรัตน์ ด้านที่อยู่อาศัย เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านและได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากบริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงมีหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ได้มอบหมายกองช่าง ให้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างบ้าน ส่วนแรงงานได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 33 เทศบาลตำบลสันกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับบ้านพระราชทานหลังนี้ ได้เลขที่บ้าน 1001 โดยเลข 10 หน้าแสดงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเลข 01 ท้ายหมายถึงเป็นบ้านพระราชทานหลังแรกในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในรัชกาลปัจจุบัน สร้างบนพื้นที่ 61 ตารางวา เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ขนาด 45.5 ตารางเมตร มีจำนวน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และ 1 ห้องโถง
นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ และครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับบ้านพระราชทานครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้กล่าวถึงการเขียนจดหมายทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตนไม่คาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณามอบบ้านพระราชทาน เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ทั้งแม่ พี่ชาย และหลานอีก 2 คน อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมาก มีบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงได้รับทุนการศึกษาและส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละคน นับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิต

แท็ก คำค้นหา