ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองนายกฯ ลงพื้นที่ นำปลูกต้นไม้ต้นแรก เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร้อยล้านต้น นำร่องที่ห้วยตึงเฒ่าจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 21st, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นแรก “ต้นตะเคียนทอง” เพื่อร่วมฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”  โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
เช้าวันนี้ (21 พ.ค. 63) ที่บริเวณป่าดอยสุเทพ (ห้วยตึงเฒ่า) ท้องที่บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” โดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ กว่า 300 คน ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ที่ห้วยตึงเฒ่า และกระจายปลูกพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ในคราวเดียวกันอีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้มอบกล้าไม้มีค่า ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เพื่อนำไปปลูกขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่าซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์สำคัญ คือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้แห่งความจงรักภักดีภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย

แท็ก คำค้นหา