ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ”วัดสวนดอกพระอารามหลวงเชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 18th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราขการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” พร้อมด้วยคุณยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  ,นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ งานมี 2 วันถึงวันที่ 19 กค.-

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในโลกรวมมากกว่า 8 ล้านคน ในประเทศไทยมากกว่า 3 พันคน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์์ุใหม่ หรือ “โควิด-19” ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการในธุรกิจหลายประเภทโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดให้บริการ ประชาชนมากมายต้องขาดรายได้ เจ้าของกิจการบางรายถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาจากภาระหนี้สิน แม้จะมีการควบคุมสภานการณ์และมีการปลดล็อคประเทศในหลายระยะ แต่พฤติกรรมปกติใหม่ (New Normal) ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับคนไทยทั้งประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเรียกคืน “สติ” ให้กลับมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้ำเตือนให้คนไทยได้ตระหนักถึงสิ่งยึดเหนี่ยวที่คนไทยต่างมีมาโดยตลอด นั่นคือ “พระพุทธศาสนา”-

พระพุทธศาสนาและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการเรียกคืนสภาพจิตใจที่มั่นคงให้แก่ประชาชนคนไทย จึงได้จัดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” ขึ้น โดยนำความเชื่อที่ว่าการได้ห่มผ้าพระธาตุเสมือนการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงคำสอนของพระองค์ สร้างความสงบในจิตใจ เพื่อเผยแพร่ภาพบรรยากาศอันงดงามนี้ในวงกว้างอันเป็นการสร้างพลังบวกท่ามกลางผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ “โควิด-19” โดยกำหนดจัดงานขึ้น 9 ครั้ง ณ 9 วัดทั่วประเทศไทย


-โครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การถวายผ้าป่าสร้างความเป็นสิริมงคล การกวนข้าวมธุปายาส การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ของการห่มผ้าพระธาตุ” การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินผู้มาร่วมบุญ การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น สนับสนุนความศรัทธาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-ในงานมีการออกร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารไทยกว่า 20 ร้าน ในช่วงเย็นเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป เป็นพิธีห่มผ้าพระธาตุ และเวลา 19.30 น.การแสดงแสงสีเสียง ส่วนงานวันที่ 19 กค. เวลา 09.00 น.พิธีสวดรัตนสูตร ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก เวลา 10.00 น.แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ 11.00 น.ถวานเพล 17.00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็น 18.00 น.การแสดงวัฒนธรรม 19.00 น.การแสดงมินิคอนคอนเสริต์ พลพล  พลกองเส็ง   วงส้มป๋อย สะล้อซอซึง

แท็ก คำค้นหา