ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สว.เตรียมลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ติดตามงานหลังโควิด19สงบ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 17th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่พบประชาชน ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย” พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ซึ่งที่ผ่านมาที่มีการชะลอการลงพื้นที่ออกไป ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบว่า ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาที่คล้ายกัน ได้แก่ ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง (PM2.5) ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการค้าชายแดน นอกจากนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน       

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อติดตามการดำเนินการที่ผ่านมาระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 โดยตั้งคณะทำงานติดตามการปฎิรูปประเทศ 4 คณะ ใน 4 เรื่อง คือ 1. เรื่องฝุ่นละออง (PM 2.5) และไฟป่า 2. การบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภาคเหนือ (ตอนบน) 3. เรื่องสังคม วัฒนธรรม และประเพณี และ4. เรื่องการติดตามแผนงานโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศของพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป        ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมการฯ กล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ว่า การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีเป้าหมายหลักในการรับทราบข้อขัดข้องหรือปัญหาของแต่ละจังหวัดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการใดของวุฒิสภา ก็จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

แท็ก คำค้นหา