ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”ปลูกธรรม ปลูกผัก ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 28th, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัววันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างของชุมชนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

โดยสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์ และคนในหมู่บ้านเกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ 25 อำเภอ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ได้นำผลผลิตผักสวนครัวไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และให้ชุมชนนำไปขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

ต่อไปทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา โดยผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และแมงลัก ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนก็ยังหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองมากขึ้นด้วย


นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 พฤษภาคม 2563

แท็ก คำค้นหา