ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ทีมงานกู้ภัยช่วย 13 หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอน

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 1st, 2020, หมวด ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายมารีโอ ไวลด์ ชาวต่างชาติผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนวันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ซึ่งเป็นชาวออสเตรียที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อย่างทุ่มเท

ซึ่งนายมารีโอ ไวลด์
มีประสบการณ์ด้านการปีนหน้าผาและการผจญภัยในถ้ำ รวมถึงการเป็นครูฝึกสอนในสมาคมงานกู้ภัยนานาชาติ ทำให้การค้นหา และช่วยเหลือเด็กชาย จำนวน 12 คนและโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี จนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในครั้งนั้น จำนวน 115 ราย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสถานเอกอัคราชทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังมีชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศได้

จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ สำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้


ศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล/ปรเมษฐ ณ ลำปาง ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 กรกฎาคม 2563

แท็ก คำค้นหา