ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งงานท่องเที่ยว ขานรับนโยบายรัฐบาล รับมหาสงกรานต์ ผู้ว่าฯตั้งคณะทำงานฟื้นน้ำตกห้วยแก้ว

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ธุรกิจ, เศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการจัดงานมหาสงกรานต์ การชุบชีวิตแหล่งท่องเที่ยว เร่งฟื้นน้ำตกห้วยแก้ว และพัฒนาเส้นทางคมนาคม หวังให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

วันนี้ 19 ก.พ. 67 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ ภายหลังจากที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้มีการหารือในหัวข้อประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น คือ การเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ , การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โดยในส่วนของการจัดงานสงกรานต์ นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดเมืองหลักที่จะจัดกิจกรรม “งานมหาสงกรานต์” ควบคู่ไปกับกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานอีเวนท์ดังกล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการควบคู่กันทั้งในรูปแบบงานเทศกาล (Festival) และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยมี 5 หน่วยงานหลัก มาร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้ให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมมาบรรจุไว้เป็นปฏิทินงานเทศกาลสงกรานต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว จะมีการชุบชีวิตและติดเครื่องใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 แห่ง หลังจากเปิดใช้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อพัฒนาให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและกลับมาเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งประกอบด้วย น้ำตกห้วยแก้ว , สวนสัตว์เชียงใหม่ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี , อุทยานหลวงราชพฤกษ์ , โบราณสถานเวียงกุมกาม และวัดพระธาตุดอยคำ โดยในเบื้องต้นในส่วนของน้ำตกห้วยแก้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อเข้าไปบริหารจัดการน้ำ โดยการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเข้ามาเติมให้ได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งหาแนวทางแยกน้ำเสียออกจากน้ำดี ก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำลงสู่น้ำตกห้วยแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ขณะที่ในด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว จะมีการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 121 หรือถนนวงแหวนรอบที่ 3 และ ถนนหลวงหมายเลข 1004 ที่เป็นเส้นทางมุ่งสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางที่จะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแผนที่จะสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 ซึ่งจะทำให้ครอบคลุมการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

แท็ก คำค้นหา