ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ภายใน ๔ เดือนพม่าเปิดการค้าชายแดนถาวร

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 10th, 2015, หมวด ต่างจังหวัด‏

นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานประมร และผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ( บี พี ๑๓ ) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบกับ นาย เต็ง ซ่อ U THEIN ZOW ผู้ว่าราชการจังหวัดบอละแคะ สหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือในการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน การประชุม ฯ ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดบอละแคะ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมา ทราบถึงเจตนารมย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณ บี พี ๑๓ ระหว่างสหภาพเมียนมากับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมากำลังพิจารณาในการเปิดด่านถาวรดังกล่าว คาดว่าภายใน ๔ เดือนน่าจะได้รับข่าวดี ด้านนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ จากการประชุมกับผู้ว่าจังหวัดบอละแคะ สหภาพเมียนมาเป็นไปด้วยดีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องการค้าชายแดน เนื่องจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาให้ความสำคัญช่องทาง บี พี ๑๓ บ้านห้วยต้นนุ่น ส่วนในความพร้อมในการเปิดด่านพรหมแดนถาวรบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความพร้อมอยู่แล้ว แม้ว่าการก่อสร้างสถานที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการค้าชายแดนยังไม่ได้ดำเนินการก็ตาม แต่เรามีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดนในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาดูช่องทางการค้าชายแดนก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการเปิดด่านพรหมแดนถาวรบ้านห้วยต้นนุ่น

 

ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

แท็ก คำค้นหา