ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลญี่ปุ่นประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ต่างประเทศ

จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมสันถวะและหารือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชาติว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ ฮิซาโอะ โฮริโคชิ กงสุลญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมสันถวะ และหารือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชาติ เมื่อเช้าวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พันตำรวจตรี สันโดษ ซ้อนพุฒิ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นางสาวเกศรินทร์ พนารังสรรค์ หัวหน้าสำนักหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย นายรชฏ อึ้งอภินันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง–

ในการเข้าเยี่ยมสันถวะในครั้งนี้ นายฮิซาโอะ โฮริโคชิ กงสุลญี่ปุ่น ให้ความสนใจสนทนาสอบถามในประเด็นการเมืองในระดับท้องถิ่นที่จะจัดให้มีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ สภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย การค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าเกษตร การลงทุน การคมนาคมทางถนน  ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าการแพทย์เพื่อสุขภาพ การคมนาคมขนส่งทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ตามแนวชายแดน และการเดินทางทางอากาศที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ในท้ายของการเยี่ยมสันถวะของนายฮิซาโอะ โฮริโคชิ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ยังได้ตอกย้ำถึงความนิยมของชาวญี่ปุ่นต่อจังหวัดเชียงราย ที่มีชาวญี่ปุ่นมาพำนักและเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสนใจ ซึ่งจะมีนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นสนใจที่จะเข้ามาส่งเสริมและพร้อมจะขยายช่องทางในการลงทุน ทั้งการให้บริการ ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และการกีฬา พร้อมกันนี้ จะได้เข้าพบสนทนากับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงราย โอกาสและความเป็นไปได้ในด้านอุตสาหกรรมสะอาด การส่งเสริมการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง นิคมอุตส่หกรรมที่มีลู่ทางสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อีกด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แท็ก คำค้นหา