ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 1st, 2020, หมวด ต่างประเทศ
วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในวาระการรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยไทย และสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะผลักดันให้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไปศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา