ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

  เมื่อ: วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 22nd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ต่างประเทศ

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ(วันเฉลิมพระชนมพรรษา) สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ ให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดิ เป็นวันชาติญี่ปุ่น ตามรัชสมัยของพระองค์   

ที่จังหวัดเชียงใหม่นายฮิโรชิ มัตสิโมโตะ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันชาติญี่ปุ่น ล่วงหน้าโดยจัดขึ้นเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง Grand Convention Hall โรงแรมโรงแรม เลอ เมริเดียน เชียงใหม่  โดยเชิญข้าราชการการ พ่อค้า ประชาชน กงสุลต่างประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม้ และภาคเหนือ พร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมงาน ประมาณ 300 คน   

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวและดื่มถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี ในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้มิตรภาพทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   

 ทางด้านนายฮิโรชิ มัตสิโมโตะ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และกล่าวถึงความสัมพันธ์ญี่ปุ่น -ไทย มาอย่างยาวนาน และกับประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วย ที่ปัจจุบันนี้มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบธุรกิจ และพำนักอยู่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก โดยกล่าวเป็นภาษาไทย เป๋นที่ประทับใจชาวเชียงใหมที่ร่วมอยู่นาน.

แท็ก คำค้นหา