ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทย์ มช. เปิดศูนย์ความร่วมกับ Seoul National University, Kored University และ Inje University จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย ไทย-เกาหลี

คณะแพทย์ มช. เปิดศูนย์ความร่วมกับ Seoul National University, Kored University และ Inje University จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย ไทย-เกาหลี

คณะแพทย์ มช. เปิดศูนย์ความร่วมกับ Seoul National University, Kored University และ Inje University จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย ไทย-เกาหลี ( International Collaborative Center for Capacity Building in Infectionus disease ) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง และดำเนินโครงการการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อระดับนานาชาติ
28166774_1924133801210898_3823060244223143937_n 28168616_1924133757877569_8348122547196691423_n (1)

ซึ่งโครงการดังกล่าว จะได้ร่วมมือกันในการเตรียมรับมือกับโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุซ้ำในภูมิภาคและของโลก ซึ่งประเทศเกาหลีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อ ไทย-เกาหลี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้จะมีความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา ชุดตรวจวิเคราะห์วัคซีน หรือยาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ชุดตรวจวิเคราะห์ วัคซีน หรือยาชนิดใหม่ที่ยังไม่มีในตลาด และมีการใช้ในประเทศเกาหลี แต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับรองเพื่อใช้ในประเทศไทย และฝ่ายเกาหลียังให้การฝึกอบรมแก่บุคคลากรของไทยทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในที่ประเทศเกาหลี

ความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอย่างมีประสิทยธิภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังควบคุมการติดเชื้อ และวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง สู่ระดับนานาชาติต่อไป..

28279818_1924133857877559_5990083474555782143_n 28471546_1924133987877546_4338762683494095845_n

แท็ก คำค้นหา