ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จีนไฟเขียวก่อตั้งฐานสาธิตอีคอมเมิร์ซแห่งชาติเพิ่ม 15 แห่ง

การประชุมอีคอมเมิร์ซจีน 2020 ระหว่างงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน 2020 (CIFTS) ที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2020

จีนอนุมัติฐานสาธิตอีคอมเมิร์ซแห่งชาติใหม่ 15 แห่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภาคอีคอมเมิร์ซ

เมื่อวันเสาร์ (5 ก.ย.) เฉียนเค่อหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนอนุมัติใบอนุญาตแก่กลุ่มฐานใหม่ ระหว่างการประชุมด้านอีคอมเมิร์ซในงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน 2020 (CIFTS) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีนซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง

ฐานสาธิตอีคอมเมิร์ซระดับชาติเหล่านี้ซึ่งมุ่งเป็นผู้นำส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาค เป็นแหล่งรวมบริษัทอีคอมเมิร์ซท้องถิ่น ความเป็นผู้ประกอบการ และแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

การอนุมัติฐานใหม่ 15 แห่งนี้ทำให้จำนวนฐานสาธิตอีคอมเมิร์ซทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 127 แห่ง โดยเฉียนระบุว่าจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

เฉียนระบุว่าภาคอีคอมเมิร์ซดำเนินบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ด้วยการฟื้นฟูการบริโภคและส่งเสริมให้การดำเนินการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของการค้าต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีบทบาทยิ่งในปี 2020 นี้

แท็ก คำค้นหา