ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ตระการตา! ‘ธารน้ำแข็งเหล่าหู่โกว’ แหล่งต้นน้ำจากเทือกเขาสูงแห่งกานซู่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, สิงหาคม 23rd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ต่างประเทศ, วีดีโอ

(ซินหัว) — ธารน้ำแข็งเหล่าหู่โกว หมายเลข 12 (Laohugou Glacier No.12) เป็นธารน้ำแข็งหุบเขาขนาดใหญ่ที่สุดของเทือกเขาฉีเหลียน ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ส่วนยอดของเทือกเขานี้มีธารน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่มากกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของแม่น้ำและทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงระเบียงเหอซี (Hexi Corridor) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ข้อมูลระบุว่าธารน้ำแข็งเหล่าหู่โกว หมายเลข 12 ได้หดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ช่วงปี 1960-2018 ธารน้ำแข็งสูญเสียปริมาณน้ำแข็งราว 0.33 ลูกบาศก์กิโลเมตร และหดตัว 403 เมตร ขณะที่ความหนาของธารน้ำแข็งลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.7

ด้วยเหตุนี้ บรรดานักวิทยาศาสตร์จีนจึงใช้เวลานานหลายสิบปีในการหาหนทางพิทักษ์ธารน้ำแข็งเหล่านี้ไว้

แท็ก คำค้นหา