ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประชุมชายแดนไทย-เมียนมา ที่เมืองเมียวดี

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ต่างประเทศ

เมื่อ 27 พ.ย.62 เวลา 0900 พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ ผบ.ฉก.ร.4/ประธาน TBC ฝ่ายไทย (แม่สอด) ร่วมกับ พ.ต.เพียวตุระวิน ผบ.พัน.ร.24/ประธาน TBC ฝ่ายเมียนมา (เมียวดี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย ครั้งที่ 46 ณ ห้องประชุมโรงแรม GRADE ONE อ.เมียวดี จ.เมียวดี สมม. ซึ่งฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพ เพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ปัญหาสังคมยาเสพติด ปัญหาหมอกควันไฟป่าในห้วงฤดูแล้ง ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างประเทศ และกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งนำคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทยทัศนะศึกษาพื้นที่เส้นทาง และนมัสการวัดเจดีย์หงส์เงิน วัดเขาถ้ำ อ.เมือง จ.เมียวดี สมม. ผลการปฎิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย สำหรับรายละเอียดสรุปผลการประชุม จะรายงานเพื่อกรุณาทราบต่อไป

แท็ก คำค้นหา