ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ต่างประเทศ

1552470625235 1552470585623

1552470579016 1552470602056

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (วันที่ 13 มี.ค. 2562) เวลา 08.00 น. ณ ห้องห้องประชุมโรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจักขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562

1552470593479 1552470609660

1552470616775 1552470630930

แท็ก คำค้นหา