ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ต้อนรับคณะสำนักกิจการต่างประเทศเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19th, 2019, หมวด ต่างประเทศ
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสำนักกิจการต่างประเทศเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน กระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างเขตการปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย กับจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
 วันนี้ (19 ธ.ค. 62) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลาลางจังหวัดเชียงใหม่ Ms. Bai Yuzhen รองผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ระหว่างเขตการปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยกับจังหวัดเชียงใหม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้ง
 ยังผลักดันยกระดับมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยให้เจริญงอกงาม ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
19 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา