ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 18th, 2019, หมวด การศึกษา, ต่างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีส่งมอบอาคารเรียนภายใต้  “โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายปริญญา ยาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาเป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเขตอำเภอไชยปราการ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเรียนหนังสือที่อาคารเรียนไม้ ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างและซ่อมแซมเองมาตลอดเป็นเวลา 60 กว่าปีตั้งแต่โรงเรียนเริ่มทำการ แต่ปัจจุบันนี้ โรงเรียนประสบปัญหาห้องเรียนขาดแคลน เนื่องจากอัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 จำเป็นต้องเรียนร่วมกันที่โรงเก็บของ นักเรียนต้องเรียนหนังสือกันในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเรียน ซึ่งมีฝุ่นและโดนลมฝน 

ดังนั้นการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จึงเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญ และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนนี้
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และห้องคอมพิวเตอร์) พร้อมครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา เป็นงบประมาณมูลค่า 1,671,000 บาท ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

แท็ก คำค้นหา