ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Photo(Sridongyen)-1 集合写真

พิธีส่งมอบรถดับเพลิงของ โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme  (จีจีพี)] ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยมี

Photo(Sridongyen)-4 総領事放水体験

นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นผู้รับมอบ

Photo(Sridongyen)-2 消火訓練実演 Photo(Sridongyen)-3 災害軽減部隊

ตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงและภูเขา ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า และปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลาย และเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ของประชาชน รถดับเพลิงเพียงคันเดียวที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นมีอยู่ ก็ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน จึงจำป็นต้องจัดหารถดับเพลิงคันใหม่เป็นการด่วน เพื่อจะสามารถปฏิบัติการดับเพลิงและจัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงคันใหม่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งการจัดหาได้แล้วเสร็จเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่มีถังบรรจุน้ำ 1คัน (สามารถบรรจุน้ำได้ 8,000 ลิตร)  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชาวตำบลศรีดงเย็น มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) สืบไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

โทรศัพท์: 052-012-500  โทรสาร: 052-012-505   Email : ggp@tm.mofa.go.jp

แท็ก คำค้นหา