ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักกงสุลใหญ่สหรัฐเอมริกาประจำเชียงใหม่ จัดงานวันทรัพยสินทางปัญญาโลก

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 13th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ

 

20180512_131413 20180512_132033
สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิด “Powering Change: Women in Innovation and Technology”
ภายในงานมีการแนะนำผู้หญิงเก่งหลายคนจากภาคเหนือของประเทศไทยที่คิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น นักวิจัยไบโอพลาสติก นักพัฒนาพันธุ์พืชไม้ดอก Siam Tulip ทันตแพทย์ผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ปรับรูปจมูก ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง นักเขียนนวนิยายวัยรุ่นและนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบู๊ธต่าง ๆ เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการลงทุนสำหรับเอสเอ็มอี และบริการถ่ายภาพสินค้าลง e-market place ด้วย
ก่อนเริ่มงานนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงกุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อนายปวิณ ชำนประศาสน์ – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล – ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่นายวโรดม ปิฏกานนท์ – รองประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่คุณนชกา สุวณิชย์ – ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า จ.เชียงใหม่ ดังนี้
เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ประธาน YEC Young Entrepreneur สังกัดหอการคาเชียงใหม่
ผู้จัดการทั่วไปไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอรพอร์ต แขกผู้มีเกียรติ
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรทุกท่าน สวัสดีค่ะ ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันทรัพยสินทางปัญญาโลก ขอ        ขอบคุณที่สละเวลามาร่วมงานกับเราในวันนี้ นะคะ
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลกกำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมความสำคัญของสิทธิในทรัพยสินทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดิฉันขอขอบคุณผู้ร่วมจัดงานนี้
ทุกฝ่ายอันได้แก่หลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ว่า จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และหน่วยจัดการทรัพยสินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าของพื้นที่ในวันนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอรพอร์ต และสำนักงานผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ดิฉันขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาและวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรตมาแบ่งปันความรู้และประสบการณกับพวกเรา พวกท่านมีบทบาทส่งเสรมเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และวัฒนธรรมไทย แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนคอ“Powering change: Women inInnovation and Creativity” เปิดโอกาสให้เรายกย่องความสามารถ,ความช่างคิด ช่างประดิษฐ์, ความใฝ่รู้และความกล้าหาญของผู้หญิงทั้งที่อยู่ในที่นี่และทั่วโลก ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างอนาคตให้แก่โลกของเรางานนี้ยังเปิดโอกาสให้เราเน้นยากให้เห็นว่าระบบทรัพย์สินทางปัญญาช่วยสนับสนุนหญิงและทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรคไ์ดอยา่งไรเพื่อให้พวกเขาสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้น เข้าสู่ตลาดได้ในประวัติศาสตร์โลก ผู้หญิงจำ นวนไม่น้อยได้คิดค้น, พัฒนา,และทดสอบสิ่งประดิษฐ์จนสำเร็จมาแล้วหลายครั้งและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑและเทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันทุกวันนี้ ดิฉนัขอยกตัวอยา่งดร. Rachel Schneerson และทีมนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในสาขาการสาธารณสุข จากการวิจัยและผลิตวัครซีนป้องกันการติดเชื้อ Haemophilus influenza ชนิดบีหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Hib(ฮิบ)โดยมีการส่งเสริมใหฉีดวัครซีน Hib เป็นวัครซีนพื้นฐานฐานใน 190 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดร.Schneerson ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกหลายฉบับ นี่เป็นเพียงตัวอยา่งเล็กน้อยจากผู้หญิงนักสร้างสรรค์จำนวนมากทั่วโลกที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ผลงานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกของเรา อย่างไรก็ตามนักประดิษฐและนักสร้างสรรค์เหล่านี้จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้เลยหากไม่มีระบบทรัพยสินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และถ้าสภาพแวดล้อมอำนวยให้คนอยากลองคิดค้นและประดิษฐสิ่งใหม่ออกมาเราก็จะเห็นภาคธุรกิจกระตือลือล้นที่จะลงทุนในด้านเทคโนโลยีและที่สำ คำกว่าก็คือด้านทรัพยากรมนุษย์ ดิฉันหวังว่า ในวันนี้ เราจะได้รับความรู้จากวิทยากร โดยเฉพาะในเรื่องบทบาทของทรัพยสินทางปัญญาที่มีต่องานของแต่ละท่าน สุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ท่านหวังไว้ทั้งในวันนี้และในอนาคต และขอให้ทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเรื่อยๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ

แท็ก คำค้นหา