ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เอกอัคราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลายเรื่อง

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 21st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ต่างประเทศ

IMG_7224 IMG_7233

เอกอัคราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลายเรื่อง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีประเด็นการพูดคุยหารือในเรื่องของ โครงการ Smart City ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต

IMG_7215 IMG_7214

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เรียกว่าวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเชียงใหม่จะมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพ เพราะเชียงใหม่มีภาคบริการสุขภาพทางการแพทย์ค่อนข้างดี แต่การพัฒนาเชียงใหม่นั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาอย่างรอบคอบและจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี พร้อมทั้งเดินหน้าอย่างยั่งยืน สำหรับการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเมืองมาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าและการรายงานตัวของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเสนอประเด็นความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

IMG_7252 IMG_7250

แท็ก คำค้นหา