ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายกรัฐมนตรี เปิดเมืองน่าเที่ยว” ที่ กาดจริงใจ มาร์เก็ต พร้อมลุย Kick Off Road Trip เส้นทางเชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 8th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้

นายกเศรษฐา “เปิดเมืองน่าเที่ยว” ที่ กาดจริงใจ มาร์เก็ต พร้อมลุย Kick Off Road Trip เส้นทางเชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง
.
วันนี้ (8 มิ.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดเมืองน่าเที่ยว ที่ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก


.
โดยการเปิดเมืองน่าเที่ยวในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 55 เมืองน่าเที่ยวของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทย ด้วย “Must Eat” อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย , “Must See” ละลานตาวัฒนธรรมไทย , “Must Seek Unseen” ถิ่นน่าเที่ยว , “Must Buy” หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ “Must Beat” สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวตลอดจนเปิด Route เส้นทางเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 365 วัน โดยภายหลังจากการเปิดเมืองน่าเที่ยวแล้วในครั้งนี้แล้ว นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังจังหวัดลำพูนและลำปาง เพื่อเปิด Route เส้นทางเมืองน่าเที่ยว เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ยังได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานข้อมูลเชิงสถิติด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ระหว่างปี 2566-2567 ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น 10% มีรายได้เพิ่มขึ้นราว 23% และมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นกว่า 24% พร้อมทั้งได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของโลก เน้นสร้างจุดขายด้วยเสน่ห์ล้านนา ดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “12 เดือน 12 ธีม ส่งมอบ 12 ประสบการณ์ 12 ความประทับใจ” ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระจายตัวตลอดทั้งปี โดยธีมแต่ละเดือนจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว เป้าหมายที่มีความต้องการที่หลากหลาย ส่งผลให้อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาการพำนักที่ยาวนานขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน และภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ทีมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปกับคณะของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพื่อไป road show ในต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมงานระดับโลกของผู้ประกอบการเชียงใหม่ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการกระจายการจัดการประชุม การจัดแสดงต่าง ๆ มาจัดที่เชียงใหม่ รวมทั้งการประมูลสิทธิ์และสนับสนุนการจัดงานระดับนานาชาติ อีกทั้งขอให้ ททท. มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการจัดงาน ที่สอดคล้องกับ 12 ธีม 12 เดือน ในพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อกระจายไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้เชียงใหม่เป็นฐานเชื่อมต่อการท่องเที่ยวของ 5 เมืองน่าเที่ยว


.

.


แท็ก คำค้นหา