ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

น้องใหม่แม่โจ้ เรียนรู้ปรัชญาแม่โจ้ ผ่านกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้”

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 26th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

น้องใหม่แม่โจ้ เรียนรู้ปรัชญาแม่โจ้ ผ่านกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้”
.
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในเปิดกิจกรรม เดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ โอกาสนี้ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และทีมงานคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมถ่ายทอดปรัชญาและคติพจน์ลูกแม่โจ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 89 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ปรัชญา และเรื่องราวของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ก่อร่าง สร้างตัว โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี 2477 และพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน แม่โจ้ครบ 90 ปี จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 6700 คน ณ มหาวิทยลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่.

แม่โจ้ #ปรัชญาแม่โจ้ #คุณพระช่วง #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ศิษย์เก่าแม่โจ้

แท็ก คำค้นหา