ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำนาจ..พูด น้อมรำลึกถึงเพื่อนๆสื่อมวลชนโลก ที่เสียสละชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่บนสนามข่าว ทุกสมรภูมิในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 63

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 3rd, 2020, หมวด อำนาจ...พูด

อำนาจ…พูด
วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-World Press Freedom Dayในปี 2534 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เสนอให้สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ปะกาศวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน เสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อยํ้าเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชนเองจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ ในการแสดงออกของสื่อมวลชน ทั้งยังเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน

ความจริงแล้ววันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ยูเนสโก ได้ตระหนักถึงสื่อมวลชนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ที่นักข่าวถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวแล้วถูกประทุษร้ายทั้งบาดเจ็บล้มตายในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดให้มีวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกได้เห็นความสำคัญในการทำหน้าที่สื่อมวลชน เพื่อคุ้มครองปกป้องในการใช้สิทธิจะต้องไม่ถูกระเมิดสิทธิโดยการถูกทำร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ค่อยมีรัฐบาลใดๆที่จะให้ความคุ้มครอง ตรงกันข้ามบางประเทศรัฐบาลกลับเป็นผู้บงการละเมิดเสียเอง

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญมากนัก แม้แต่สื่อมวลชนเอง ส่วนมากไม่ค่อยรู้ด้วยซํ้าว่ามีวันนี้ ยูเนสโก ประกาศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แล้ว เพียงแต่พวกเราผู้มีหน้าที่ในการใช้สิทธิเสรีภาพ ต้องเป็นผู้สานต่อไปอย่างเข็มแข็ง อย่างน้อยการแสดงออกในการเรียกร้องสิทธิในวันนี้ก็ต้องควรทำ ต้องไม่ลืมว่าเสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน

วันสำคัญนี้ ผมขอให้ดวงวิญญานเพื่อน สื่อมวลชนทั่วโลก ที่จากไปด้วยเหตุผลของการทำทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน แล้วถูกประทุษร้าย จนถึงแก่ความตาย จงไปสู่ที่ชอบๆเถอะ ทั้งผู้พิการตลอดชีวิตก็มีมาก ก็ขอเอาใจช่วยให้มีกำลังใจเข็มแข็ง สู้ๆๆต่อไป คนที่ยังอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไป และจะต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลทั่วโลกอย่างเข็มแข็ง และเอาจริงเอาจัง และหวังว่ารัฐบาลไทย จะให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ภายใต้ผู้ใช้สิทธิก็ต้องยึดจริยธรรมจรรยาบรรณอย่างเข็มแข็งด้วย
รัก เพื่อนๆทุกคน ที่กำลังทำหน้าที่อยู่
จากเพื่อนคนหนึ่ง มุมหนึ่งของโลกใบนี้ (เชียงใหม่)

แท็ก คำค้นหา