ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บริษัทซันสวีท นำพนักงานปลูกต้นไม้ประจำปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

SUN นำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2567 เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 67 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2567 ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า SUN จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำปีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่บริษัท เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงา ดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศ และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนโดยรอบ อย่างยั่งยืน

แท็ก คำค้นหา