ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนเที่ยวงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 4th, 2022, หมวด Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ กรมทรัพยากรธรณี เชิญชวนเที่ยวงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ชมโชว์ไดโนเสาร์เดินได้ และนิทรรศการไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์

วันนี้ (4 ก.ค. 65) ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน ประชาชน เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในงาน มีการให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ทั้งการปฏิบัติจริงเสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในธีม “ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย ชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้นำตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ ฉายา “จ้าวสายฟ้า”, วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส ฉายา “จ้าววายุ” และสยามแรพเตอร์ สุวัจน์ติ ฉายา “จ้าวสลาตัน” ทั้งยังมีการเรียนรู้เรื่องพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการไม้กลายเป็นหิน วิวัฒนาการของพืชจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงการค้นหาพืชโบราณ ที่ปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็น ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงและป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาทิ ปรง เฟิน สน หวายทะนอย หญ้าถอดปล้อง เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Hashtag: #ไดโนแรพเตอร์แอนด์เดอะแก๊งค์ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา#สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์#ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย#องค์การสวนพฤกษศาสตร์#กรมทรัพยากรธรณี#เที่ยวเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา