ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 8th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, บันเทิง, วัฒนธรรม

นิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย

วันช้างไทย01

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมปางช้างเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย “คนกับช้าง” เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและก่อให้เกิดความร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่กับชาติไทยไปในตัว ซึ่งช้างถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

พบกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกคนรักช้างมากมาย อาทิ นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ คนกับช้าง , การมอบรางวัลผู้ชนะในการประกวดถ่ายภาพ , กิจกรรม workshop       ทำกระดาษขี้ช้าง , เสวนาหัวข้อ “ช้างไทยในอดีต ปัจจุบัน อนาคต” พร้อมรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชมรมปางช้างกับการตอบคำถาม “108 คำถามช้าง” พบกัน ในวันที่ 7-13 มี.ค.2561 บริเวณ ชั้น 3 หน้า education zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

วันช้างไทย

แท็ก คำค้นหา