ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นิทรรศการ มาร์เซล โอเดนบาค: ท่วงท่าอันเงียบงันนิทรรศการโดย สถาบันความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ (ifa), เมืองชตุทการ์ท, ประเทศเยอรมนี

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 1st, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง, วัฒนธรรม

พิธีเปิดนิทรรการวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ | เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

Exhibition in Thailand co-organised by Goethe-institut Thailand and MAIIAM Contemporary Art Museumนิทรรศการในประเทศไทย ร่วมจัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม.พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมและสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการ มาร์เซล โอเดนบาค — ท่วงท่าอันเงียบงัน นิทรรศการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภัณฑารักษ์ มาธิอาส มือฮ์ลิง และ อีฟ่า (ifa) ผ่านการคัดสรรผลงานศิลปะในระยะเวลา ๓ ทศวรรษตลอดช่วงระยะเวลาทำงานของศิลปิน อันประกอบไปด้วยผลงานวิดีโอเทป วิดีโอจัดวาง และผลงานบนกระดาษ นิทรรศการเผยให้เห็นถึงภูมิทัศน์การสร้างสรรค์ผลงานของโอเดนบาค ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เขาเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ผ่านการเขียนภาพเหมือนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน

มาร์เซล โอเดนบาคเกิดที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีใน พ.ศ. ๒๔๙๖ เขาเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโออาร์ต ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและมีส่วนในการกำหนดพัฒนาการของการทำงานวิดีโอระดับนานาชาติ จากผลงานวิดีโอระยะเริ่มแรกของเขานำเสนอผ่านจอมอนิเตอร์ไปสู่การจัดวางอันสลับซับซ้อนด้วยการฉายภาพขนาดใหญ่ นอกจากนี้ นิทรรศการยังประกอบไปด้วยผลงานภาพเคลื่อนไหวในหลากรูปแบบพร้อมทั้งเสียงประกอบและผลงานบนกระดาษที่แยกออกจากกัน แต่ก็มีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้น .นิทรรศการ มาร์เซล โอเดนบาค: ท่วงท่าอันเงียบงัน เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเดินทางจัดแสดงมาแล้วกว่าสิบประเทศทั้งในทวีปอเมริกาใต้ เอเชีย และโอเชียเนีย และเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่นี้ ในแต่ละพื้นที่ของการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนนี้ อีฟ่าเสนอให้ศิลปินเลือกผลงานจัดแสดงให้เข้ากับบริบทของแต่ละภูมิภาค ด้วยการจัดแสดงในแกลเลอรี่และนำเสนอในรูปแบบที่กระตุ้นให้เกิดบทสนทนาระหว่างประเด็นเฉพาะเจาะจงกับวาทกรรมของท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ

หมายเหตุ* ภายใต้สถานการ์ณโควิด ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องเเสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม หากไม่มีผู้เข้าร่วมจะต้องรับการตรวจ ATK ที่หน้างาน จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ

แท็ก คำค้นหา