ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองวิรุฬ เป็นประธานเปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37

  เมื่อ: วันเสาร์, มกราคม 18th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, บันเทิง

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองต้นเปา
ค่ำวานนี้ (17 ม.ค. 63) ที่บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นหลัก ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานอย่างคับคั่ง


    นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า ตำบลต้นเปา เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้าง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเซียใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่างๆ ในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านค้าเริ่มปิดตัวลง 

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ กาดหมั้วคนเมือง จำหน่ายอาหารพื้นเมืองประเภทต่างๆ การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การสาธิตการทำร่มบ่อสร้าง กระดาษสาบ้านต้นเปา และโคมบ้านหนองโค้ง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่มกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย จุดถ่ายรูป และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง โดยจะมีการปั่นโชว์วันละ 2 รอบ ในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. โดยเทศบาลเมืองต้นเปาจัดรถรางคอยบริการนักท่องเที่ยวไปชมตามจุดต่างๆ ของงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลต้นเปา ได้ จนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ 
นันธิกา กิจปาโล/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/กาญจนา บุญมี/วิชญ์พล สุวรรณไพโรจน์  ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา