ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำเภอแม่ริม จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ส่งเสริมเกษตรกรรู้จักการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มุ่งพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มกราคม 26th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, บันเทิง

อำเภอแม่ริม จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ส่งเสริมเกษตรกรรู้จักการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มุ่งพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่  วานนี้ (25 ม.ค. 63) ที่ ข่วงสืบสายน้ำตำบลเหมืองแก้ว บ้านป่าไผ่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช การเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลเหมืองแก้วให้เป็นที่รู้จัก

ซึ่งขณะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการประกวดซุ้มดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตามแนววิถีพอเพียง การประกวดดอกเบญจมาศ ดอกแอสเตอร์ พีค๊อกและมาร์กาเร็ต การแข่งขันประกวดพืชผักในภาชนะเหลือใช้ การประกวดขวัญใจดอกไม้บาน การส่งเสริมสุขภาพด้วยรำวงย้อนยุค การแข่งขันการประกวดจัดกระเช้าผักสดและแจกันสูงต่ำ รวมทั้งนิทรรศการวิชาการการเกษตรจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการดอกไม้ของฟาร์มดอกไม้ต่างๆในตำบลเหมืองแก้วอีกด้วย

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / วสันต์ มีจินดา // ภาพ-ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา