ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่ “ลูกลีเมอร์ขาว – ดำ”

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 6th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่

ลูกลีเมอร์ขาว – ดำ

Limur Limur Limur Limur

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกลีเมอร์ขาว – ดำ” (Black-and-white ruffed lemur) จำนวน 3 ตัว

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชวนร่วมสัมผัสความน่ารักของสมาชิกใหม่ลูกลีเมอร์ จำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นลูกลีเมอร์ขาว – ดำ แฝด จำนวน 1 คู่ เกิดวันที่ 3 เมษายน 2560 และอีก 1 ตัว เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยในขณะนี้ลูกลีเมอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ โดยอยู่รวมกันเป็นฝูงบนเกาะ โซนจากัวร์เทรล

“ลีเมอร์ขาว – ดำ” หรือ Black-and-white ruffed lemur เพื่อนผู้น่ารักจากป่าฝนทางทิศตะวันออกของมาดากัสการ์ เป็นลีเมอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะที่โดดเด่น มีสีสันบนลำตัวเป็นสีขาวสลับดำทั้งตัว มีเสียงร้องที่หลากหลายและดังกึกก้องไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาออกหากินในยามพลบค่ำ ส่วนอาหารของลีเมอร์ ได้แก่ ใบไม้, ผลไม้, แมลง, ไข่นก และสัตว์ขนาดเล็กชนิดต่างๆ แตกต่างออกไปตามแต่ละชนิด จะกินโดยการใช้ขาหน้าที่เสมือนมือในการหยิบฉวย ขุดคุ้ย หยิบจับอาหารเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทอื่น แต่จะใช้หางในการเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ไม่ได้

เชียงใหม่ไนท์ไนท์ซาฟารี นำ “ลีเมอร์ขาว – ดำ” มาเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก โดยอยู่รวมกันเป็นฝูงบนเกาะภายในโซนจากัวร์เทรลที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟามีลีเมอร์ขาว – ดำ ทั้งหมดจำนวน 14 ตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อย “ลูกลีเมอร์” สามารถเข้าชมได้ที่ โซนจากัวร์เทรล และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000
ภาพเคลื่อนไหว : https://drive.google.com/file/d/0B2PM9wjGSomyNTlLTmVIeWtoVnc/view

แท็ก คำค้นหา