ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เยาวชนเชียงใหม่ แห่ร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 29th, 2017, หมวด Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง

โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018

IMG_0925 IMG_6727

สำหรับการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จะทำการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  มีความสามารถ บุคลิกภาพดี จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 26 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายชาย 4 คน และ ฝ่ายหญิง 4 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับภาคเหนือที่จะจะมีการประกวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมี คุณอัสกร ศิริสุจริตธรรม ครูประจำโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ, คุณกฤติน ทิพยอด ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และครูประจำศูนย์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่, คุณพันธุ์ภฤต สุวรรณประกร เงาเสียง ใหม่ เจริญปุระ จากรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง และ Cloning singing contest Voice trainer ของ TO BE NUMBER ONE, คุณชุติมา จันทร์ขจรชัย คูรสอนเต้นจากสถาบัน Dance Zone และคุณนรินทร์ ศรีอินตา ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดง ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งน้องๆที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ปราบมนต์ ตัวแทนจากโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง, นายปริญญากรณ์ ขันสวะ และ นายบริสุทธิ์ กวางทู ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่, นายพงษ์เพชร ดูจี ตัวแทนจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม, นางสาวน้ำพลอย มัศยาวงษ์ และ นางสาวหทัยทิพย์ ชุมภู ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ, นางสาวอาทิตยา อินทนนท์ ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และคนสุดท้ายได้แก่ นางสาวอริสา ผิวผ่อง ตัวแทนจากโรงเรียนกาวิละ

และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตรวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ใช้ทักษะการเต้นในการเข้าถึงเยาวชน พัฒนาทักษะชีวิตและช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด น้องๆเยาวชน ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมชม ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior, Pre – Teenage และ Teenage และทำการคัดเลือกทีมที่มีความสามารถในการเต้นอย่างยอดเยี่ยม รุ่นละ 2 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป และคณะกรรมการในรอบนี้ได้แก่ คุณอัสกร ศิริสุจริตธรรม ครูประจำโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ, คุณกฤติน ทิพยอด ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และครูประจำศูนย์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่, คุณเอนก โชคศิริวุฒิกุล ครูสอนเต้นจาก HIPHOP KRUM และครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, คุณชุติมา จันทร์ขจรชัย คูรสอนเต้นจากสถาบัน Dance Zone และคุณปริญญา จิตตะวงศ์ นายกสมาคมบัลเล่ต์ แจ๊ส สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของรุ่น Junior ได้แก่ ทีม Oh My Gosh จากโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ ทีม WE ARE FIRST DANCE ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของรุ่น Pre – Teen ได้แก่ทีม Heyday จากโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Memory Dack Sixty จากโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Great Orbit Z จากโรงเรียนรังษีวิทยา ส่วนรางวัลชนะเลิศของรุ่น Teenage ได้แก่ ทีม Embrace cluster ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Difference จากโรงเรียนรังษีวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม SMAUG จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุขของน้องๆเยาวชนที่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และเสียงเชียร์จากผู้ชม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

แท็ก คำค้นหา