ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

4-10 ก.ย.65 นี้ “ประเพณีสลากย้อม” จ.ลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 1st, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, บันเทิง, วัฒนธรรม

จังหวัดพูนกำหนดจัด กิจกรรมประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–10 กันยายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการแสดงมากมาย รวมถึงการประกวดต่าง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ซึ่งตลอดกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมใน.วันที่ 4 กันยายน 2565 การประกวดตันสลากย้อม

วันที่ 8 กันยายน 2565 วันดาสลากย้อมบนถนนอินทยงยศ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ชมขบวนแห่สลากย้อมจากถนนอินทยงยศสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย นอกจากนี้ยังมีการ “ประกวดต้นสลากย้อม สูงไม่ต่ำกว่า 12 เมตร และไม่เกิน 15 เมตร” เป็นการประกวดการสร้างสลากย้อมที่มีคติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร้างสลากย้อมที่เน้นความสวยงาม ประณีต บรรจงการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบ

และวันที่ 10 กันยายน 2565 พิธีถวายเส้นสลากแด่ภิกษุสามาเณรที่มาร่วมงาน และพิธีถวายต้นสลากย้อม.ทั้งนี้สำหรับสลากย้อมเป็นหนึ่งในสลากภัตที่มีอยู่แห่งเดียวในจังหวัดลำพูน และแห่งเดียวของโลก ส่วนใหญ่จะมีในเขตลุ่มแม่น้ำปิงปิงห่าง เริ่มเดิมทีเป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่พึงจะกระทำ เพราะการถวายทานสลากย้อมก็คือการเสริมทานบารมีแก่ตนเองและถวายทานล่วงหน้าแก่ตนเองไปใช้ในภายภาคหน้าภพหน้า กิจกรรมสลากย้อมจึงเป็นกิจกรรมที่มีกุสโลบายที่สำคัญ นอกเหนือจากการถวายทานที่ยิ่งใหญ่เปรียบเท่ากับกิจกรรมการบวชของผู้ชาย ยังเสริมบารมีให้แก่ผู้ที่ถวายทานว่าทรงคุณค่าเพราะต้องใช้ความอดทนอย่างมากจึงจะสามารถถวายทานสลากย้อมได้ เพราะต้องใช้เงินทองค่าใช้จ่ายมากมาย เตรียมตัวกันนานนับปีถึงจะกระทำกิจกรรมนี้ได้

ในสมัยก่อนหญิงสาวที่จะถวายสลากย้อมต้องวางแผนตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าปี เก็บหอมรอมริบเพื่อกิจกรรมนี้ น้อยคนนักที่จะกระทำได้ คนในแถบพื้นที่นี้จึงสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เพราะความอุดมสมบูรณ์ของน้ำพื้นดิน จึงสามารสร้างรายได้แก่หญิงสาวที่นี่ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองก็มุ่งมั่นทำมาหาเงินเพื่อจะทำกิจกรรมนี้ให้ได้

หลัง ปีพ.ศ. ๒๕๑๐ กิจกรรมนี้ได้หายไปเพราะทุกคนมีโอกาสได้เรียนหนังสือ เด็กสาวในวัยนี้จึงเข้าสู่ในโรงเรียนโอกาสที่จะหาเงินถวานทานสลากย้อมก็ลำบากต้องเข้าสู่วัยเรียน สลากย้อมจึงหายไปจากเมืองลำพูนชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในใจคนในแถบนี้อยู่เสมอมา.จนกระทั้งเมื่อปี ๒๕๔๗ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมจังหวัดลำพูน และหลายภาคส่วน ได้เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมนี้ จึงสนับสนุนฟื้นกิจกรรมนี้ขึ้นมา วางแนวทางว่าต้นสลากย้อมสูงใหญ่อลังการ น่าจะเป็นจุดขายสำคัญที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเริ่มกิจกรรมที่วัดพระธาตุหริภุญชัยโดยมีการประกวดต้นสลากย้อม ซึ่งก็กลายเป็นกิจกรรมที่แปลกตาแก่ผู้พบเห็น มีวัดต่างๆ ในแถบลุ่มน้ำปิงปิงห่าง เข้าร่วมกิจกรรมมากมายการฟื้นฟูสลากผสมกับการฟื้นฟูสล่าทำสลากย้อมจึงประสบผลสำเร็จ มีการพัฒนาความงดงามและกระบวนการสร้าง วิถีโบราณแบบยั่งยืนบวกแรงศรัทธาได้กลับเข้ามาสู่เมืองลำพูนอีกครั้งหนึ่ง โดยกระบวนการสร้างสรรค์สลากย้อม ของชุมชนที่มีวิถีดั้งเดิมแต่โบราณแถบลุ่มแม่น้ำปิงปิงห่าง กลายเป็นแหล่ง พัฒนาสลากย้อม สร้างงานสลากย้อมตามรูปแบบโบราณและพัฒนาร่วมสมัย แต่ยังคงหัวใจและวิญญาณของสลากย้อม แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสลากย้อมทั่วประเทศ ได้มีโอกาสถวายทานสลากย้อม และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายแก่ชุมชนได้อย่างไม่น่าเชื่อ ภายใต้ชื่อกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า“สลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลก” ทำให้จังหวัดลำพูนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์

บรรณาธิการ : สุรชัย เงินคำคง

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

Hashtag: #ประเพณีสลากย้อม#วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ#เทศกาล#สลากย้อม#ลำพูน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา