ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นิทรรศการ Shone Puipia: Antwerp 2012-2016

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง, วัฒนธรรม

โชน ปุยเปีย: แอนท์เวิร์ป พ.ศ. 2555 – 2559
จัดแสดงระหว่างวันที่  2-18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่

unnamed
นิทรรศการครั้งนี้นําเสนอผลงานคัดสรรของ โชน ปุยเปีย นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ ชาวไทยผู้ที่กําลังมีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองในหมู่ผู้ที่สนใจด้านงานออกแบบและแฟชั่น โชนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญามหาบัณฑิตที่ Royal Academy of Fine Arts ณ เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม โดยนิทรรศการนี้จะนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจํานวน 3 คอลเลกชั่นที่โชนสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นระหว่างที่ กําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศเบลเยียม ได้แก่ The Wild Bunch (2558 – 2559), She Walks on Marble Columns (2557-2558) และ She Came by the Green Line Bus (2556-2557)

ลักษณะร่วมที่น่าสนใจและกล่าวได้ว่าเป็นความรื่นรมย์ในการรับชมผลงานการออกแบบของโชน คือการที่นักออกแบบทําหน้าที่ประหนึ่งมัคคุเทศก์พาเราไปสํารวจอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ เนื่องจากงานของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครนําหญิงจากภาพยนตร์ที่เขาชื่นชอบหลายคน โชนเริ่มจากการสํารวจตัวละครและองค์ประกอบแวดล้อมตัวละครเหล่านั้น ก่อนจะพัฒนาและประยุกต์บุคลิกอันหลากหลายดังกล่าวให้กลายเป็นงานออกแบบเครื่องแต่งกายเฉพาะตัวในแบบของเขา และเปิดโอกาสให้เราสํารวจอัตลักษณ์ใหม่เหล่านั้นผ่านมุมมองของเขาอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้แรงบันดาลใจของโชนยังรวมถึงผลงานของผู้กํากับภาพยนตร์และศิลปินร่วมสมัยอีกหลากหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของ Wes Anderson งานจิตรกรรมของ David Hockney และ Georgia O’Keeffe ไปจนถึงงานภาพถ่ายมอนทาจ และงานประติมากรรมของ Kate Blacker เป็นอาทิโชนผสมผสานและต่อยอดแรงบันดาลใจเหล่านี้จนนํามาสู่การทดลองการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคและวัสดุใหม่ๆ พร่าเลือนนิยามของงานออกแบบแฟชั่นการทดลองทางวัสดุและการสร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยกันอย่างเปี่ยมเสน่ห์และน่าทึ่ง

นิทรรศการนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกนําเสนอภาพร่างชิ้นงาน สมุดสเก็ตซ์ และภาพถ่ายแฟชั่น ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่สองนําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์งานหลายรูปแบบตั้งแต่วิธีคิดในการทํางาน การค้นคว้าการประยุกต์ใช้แนวคิดกับวัสดุ การศึกษาโครงสร้างของเครื่องแต่งกาย แพทเทิรน์ในการตัดเย็บไปจนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ และส่วนสุดท้ายนําเสนอเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ได้รับการคัดสรรจากทั้งสามคอลเลกชั่นควบคู่ไปกับการจัดแสดงยังมีการฉายภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดช่วงนิทรรศการ

unnamed (1)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
MAIIAM Contemporary Art Museum

122 Moo 7 Tonpao, Sankampheang, Chiang Mai, Thailand 50130
http://www.maiiam.com/
info@maiiam.com

แท็ก คำค้นหา