ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

UNFOLDING KAFKA FESTIVAL 24-25 Nov, 2017

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, บันเทิง

UNFOLDING KAFKA FESTIVAL 24-25 Nov, 2017

unnamed

เทศกาล Unfolding Kafka จัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางสถาบันเกอเธประเทศไทย เจแปนฟาวนเดชั่น สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ โรงแรม Rose Hotel กรุงเทพฯ World Performances @Drama Chula และ 18 Monkeys Dance Theatre โดยเทศกาลศิลปะรวมสมัยนี้จัดขึ้นทุก 2 ปีเพื่อเปิดเวทีให้สําหรับการแสดงศิลปะ
ร่วมสมัยในประเทศไทย โดยในปีนี้ เทศกาลจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 3-22 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่

สไตล์ที่น่าหลงใหลและบุคลิกน่าค้นหาของคาฟคาทําให้เราสามารถตีความผลงานของเขาได้หลากหลาย คาฟคา สามารถหลอมรวมโลกในจินตนาการเขากับโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ และวิธีนี้ก็ถูกนํามาปรับใช้กับการสื่อความหมายผ่านวรรณกรรมและภาพยนตรในปัจจุบัน เทศกาลในครั้งนี้จึงจะขอเชิญชวนคนไทยมารวมกันตีความงานของคาฟคาในแบบของตัวเอง ผ่านการแสดงศิลปะแบบ abstract art และ conceptual art

เทศกาลนี้จะเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสการผสมผสานของศิลปะหลายแขนง เช่น การออกแบบทาเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะแบบจัดวาง รูปปั้น และทัศนศิลป์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายเรื่องสัญชาตญาณ เพศสภาพและตัวตน ผ่านการซุกซ่อนและเปิดเผยวัตถุหรือร่างกายคนเราในการแสดง การแสดงในเทศกาลนี้ ผู้ชมจะได้เห็นการผสมผสานศิลปะหลายรูปแบบที่เชื่่อมโยงกันเพื่อสื่อความหมายใหม่ เช่น การแสดงศิลปะที่ใช้ สิ่งของกับการออกแบบท่าเต้น มุมมองและการตีความวรรณกรรม ร่างกายมนุษยทั้งด้านในและด้านนอก และดูความสอดคล้องต่อเนื่องของศิลปะแต่ละแขนง

บัตรเข้าชมเทศกาล Unfolding Kafka ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำหน่ายแล้วที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

บัตรราคา 1,600 บาท สำหรับเข้าชมเทศกาลในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน และ บัตรราคา 1,000 บาท สำหรับบัตรเข้าชมในแต่ละวัน

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบัตรเข้าชมเทศกาลได้ที่ M & M Productions and MAIIAM Contemporary Art Museum.
T : 052 081 737 ต่อ 1 (MAIIAM)
M : 081 993 9035 (M&M Production) , 081 386 6899 (MAIIAM)
E : info@maiiam.com

สำหรับรายละเอียดของเทศกาล สามารถเข้าชมได้ที่ website : www.unfoldingkafkafestival.com
หรือ https://www.facebook.com/events/1494761490559783/

แท็ก คำค้นหา