ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้บริหาร มแม่โจ้ม.แม่โจ้ เยือนราชอาณาจักรภูฏาน หารือความร่วมมือด้านกีฬา กับ BOC และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรฯ

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 24th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, กีฬา, ต่างประเทศ

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เยือนราชอาณาจักรภูฏาน หารือความร่วมมือด้านกีฬา กับ BOC และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรฯ

.

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปเยือน Bhutan Olympic Committee (BOC) ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการของ BOC ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันในด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและ BOC รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในราชอาณาจักรภูฏานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านทาง BOC.

จากนั้น คณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปเยือนกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรและปศุสัตว์ของกระทรวงด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เคยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองหน่วยงานมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนภาค RNR (EUTCP) ระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 117 โครงการ ให้แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 624 ราย และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 ราย

แท็ก คำค้นหา