ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ มช.ในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เพิ่มคุณค่า ในงานประจำ”

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 15th, 2019, หมวด ภาพข่าวสังคม

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. Speech แสดง vision mission passion ของคณะแพทยศาสตร์ มช.ในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เพิ่มคุณค่า ในงานประจำ” โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา