ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30th, 2017, หมวด ภาพข่าวสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบริหารทั่วไป บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เข้าทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บุญถาวร เชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น)

แท็ก คำค้นหา