ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27th, 2023, หมวด ภาพข่าวสังคม

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณจุฑาภา ตาดพริ้ง สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา