ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ รองรับการเดินทางกลับช่วงสงกรานต์

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 16th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ รองรับการเดินทางกลับช่วงสงกรานต์


.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการเดินรถของสถานีรถไฟเชียงใหม่และสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อาเขต) เพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเสริมเที่ยวรถรองรับขากลับไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
.
บ่ายวันที่ 15 เม.ย. 67 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายมานพ พุทธวงศ์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม


.
โดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีแผนที่จะพัฒนาสถานีรถไฟให้ดีขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หันมาเดินทางโดยรถไฟมากขึ้น เบื้องต้นได้มีการปรับปรุงโบกี้ผู้โดยสาร ทั้งทาสี รวมถึงปรับปรุงเบาะที่นั่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความสวยงามและพร้อมใช้งาน และปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนืออีก 1 ขบวน เป็นขบวนรถด่วนพิเศษ เส้นทางสถานีกลางอภิวัฒน์-เชียงใหม่ สำหรับรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์


.
จากนั้น ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 (อาเขต) ซึ่งได้มีการเสริมเที่ยวรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ทั้งขาไปและขากลับ โดยในส่วนของหมวดที่ 2 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ได้เพิ่มเที่ยวรถจาก 68 เที่ยว เป็น 102 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารเพิ่มจาก 1,800 คน เป็น 2,880 คนต่อวัน ขณะที่หมวดที่ 3 เส้นทางเชียงใหม่-ต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ได้เพิ่มเที่ยวรถจาก 278 เที่ยว เป็น 361 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารเพิ่มจาก 5,600 คน เป็น 7,840 คนต่อวัน ซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้จะเพียงพอต่อการเดินทางของผู้โดยสาร และจะไม่ทำให้มีผู้โดยสารตกค้าง


.
โดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้บริหารจัดการขนส่งสาธารณะจากต้นทางที่กรุงเทพฯ ออกสู่ปลายทางจังหวัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว จึงได้มาติดตามการให้บริการในส่วนของปลายทาง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก จึงต้องมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานีขนส่งหมอชิต 2 และ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งจากการตรวจสอบการให้บริการทั้งในส่วนของรถไฟและรถประจำทางที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ถือว่า มีภาพรวมการให้บริการที่ดี มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 แต่ปริมาณรถโดยสารที่เตรียมไว้ก็ยังเพียงพอต่อผู้เดินทาง โดยหลังจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะมีการประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกับทุกจังหวัด เพื่อผลักดันให้การบริหารจัดการและการให้บริการดียิ่งขึ้น จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว


.
สำหรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยขากลับ จะเป็นไปตามมาตรการ “สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” โดยจะมีการตั้งจุด Checking Point ของกรมขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสาร ก่อนที่จะออกไปให้บริการประชาชน เน้นตรวจแอลกอฮอล์ สารเสพติด และความง่วง ขณะเดียวกันจะมีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ทั้งตัวเลขการจำหน่ายตั๋วทั้งในระบบออนไลน์และวอร์คอิน การแยกประเภทของผู้เดินทาง เวลาในการเข้าจอดรถที่ชานชลาที่เหมาะสม การไหลเวียนของระบบจราจร เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม โดยมองว่าการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นี้จะลดลงอย่างแน่นอน ด้วยการเตรียมความพร้อมที่ดีของทุกฝ่าย
.


แท็ก คำค้นหา