ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 31st, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, วัฒนธรรม

วุฒิสภา ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี


.
ทั้งนี้ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปี 2567 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตามนโยบาย “บวร” องค์กร บ้าน วัดโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตามหลักบุญกิริยาวัตถุ คือถวายทาน รักษาศีล สาธยายพระไตรปิฎก และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในทุกวันที่ 28 ของเดือน ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 นาฬิกา ตลอดปี 25

แท็ก คำค้นหา