ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ (2 ธ.ค.62) ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิจร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีของลูกต่อพ่อผู้บังเกิดเกล้า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์อีกด้วย 
การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการทำบุญที่บรรพบุรุษไทยสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อเป็นเวลาช้านาน โดยการน้อมรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันเป็นพระชาติสุดท้าย ที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่ จึงเรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ล้วนมีคติธรรมสอนใจให้ผู้ฟังรำลึกถึงการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ รวมถึงได้พิจารณาเรื่องราวในเวสสันดรชาดกเป็นกรณีศึกษา เพื่อการสำรวมระวังและเจริญกุศลยิ่งขึ้นไป

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา